img
Halal

Συχνές Ερωτήσεις

«Halal» είναι ένας αραβικός όρος που ορίζει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ενέργεια που επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ή να εμπλέκεται, με μουσουλμάνους, σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο. Ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως για να ορίσει τα τρόφιμα που θεωρούνται επιτρεπόμενα σύμφωνα με τον νόμο αυτό.

Σε αντίθεση με το Halal, «Haram» σημαίνει απαγορευμένο. Το Haram ορίζει απαγορευμένες καταστάσεις όπως ενέργειες και προϊόντα διατροφής.

Τα ακόλουθα προϊόντα διατροφής ή διατροφικά στοιχεία είναι το Haram:

 • Χοιρινό κρέας και όλα τα τρόφιμα που περιέχουν στοιχεία αυτού.
 • Αλκοόλ και τρόφιμα με αλκοολούχα συστατικά.
 • Κρέας από ζώα που πέθαναν από φυσικές αιτίες.
 • Κρέας από σαρκοφάγα ζώα.
 • Αίμα και τα υποπροϊόντά του.
 • Κρέας από ζώα που δεν σφάζονται σύμφωνα με τους ισλαμικούς κανόνες.
 • Κρέας και προϊόντα κρέατος από θηρευτές με κυνόδοντες.
 • Κρέας και προϊόντα κρέατος από αρπακτικά με νύχια.

Η κύρια διαφορά είναι η χρήση αναισθητικού στην κοινή σφαγή, κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό από την πλειοψηφία των μουσουλμάνων. Τα κριτήρια για τις σφαγές Halal είναι όπως αναφέρονται παραπάνω.

Κάθε ζωντανό πλάσμα είναι ένα ζωντανό πλάσμα του Θεού. Επομένως, μια προσευχή πραγματοποιείται πριν από τη σφαγή κάθε ζώου για να ζητηθεί άδεια του Θεού για την πράξη αυτή. Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα της σφαγής Halal και, συνεπώς, της ορθής παραγωγής κρέατος Halal.

Οι κανόνες είναι οι κάτωθι:

 • Ο στόχος των ισλαμικών κανονισμών σχετικά με τη σφαγή είναι να τερματιστεί η ζωή του ζώου με ευγενικό, γρήγορο και ανώδυνο τρόπο.
 • Η σφαγή πρέπει πάντα να είναι στο όνομα του Αλλάχ, καθώς το ζώο είναι επίσης πλάσμα του θεού. Έτσι, ο σφαγέας ζητάει πρώτα την άδεια από τον Θεό.
 • Το μαχαίρι πρέπει να ακονιστεί πριν από την πράξη.
 • Κατά τη σφαγή των τραχηλικών αρτηριών, μια ενιαία τομή πρέπει να κόψει τις σφαγίτιδες φλέβες και την τραχεία του ζώου. Ο στόχος είναι να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερο αίμα από το σώμα. Μετά την αφαίρεση του δέρματος, το σώμα πρέπει να είναι ανοιχτό και να κόβεται η σπονδυλική στήλη.
 • Κάθε ασκούμενος μουσουλμάνος που εκπαιδεύεται στη σφαγή Halal και έχει γνώση του ισλαμικού νόμου μπορεί να πραγματοποιήσει τη σφαγή.
 • Η ισλαμική σφαγή είναι μια διαδικασία εξαγνισμού. Επομένως, μόνο τα ζώα που επιτρέπονται σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο μπορούν να «εξαγνιστούν» στο όνομα του Αλλάχ.
 • Τα θαλάσσια ζώα είναι ήδη καθαρά και, επομένως, halal. Η σφαγή δεν είναι απαραίτητη για αυτό το είδος ζώου.
 • Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύουν την ισλαμική σφαγή (Zabiha). Στην Ελλάδα το Zabiha επιτρέπεται από το 2018 και η νομοθεσία πρέπει να πληροί ορισμένους ειδικούς όρους.
 • Η πλειοψηφία των Μουσουλμάνων εγκρίνει τη χρήση αναισθησίας που δεν οδηγεί στο θάνατο του ζώου ούτε επηρεάζει την ροή του αίματος.
 • Οι μουσουλμάνοι οφείλουν να αντιμετωπίζουν το ζώο με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Κατά τη σφαγή, υπάρχει μεγάλη έμφαση στο να διασφαλιστεί πως το ζώο δεν μπορεί να δει άλλα σφαγμένα ζώα ή αίμα. Το μαχαίρι δεν ακονίζεται μπροστά από το ζώο. Επίσης, το ζώο πρέπει να ξεκουράζεται και να τρέφεται καλά πριν από τη σφαγή.

Αυτά διασφαλίζουν ότι η διαδικασία εξαγνισμού που είναι η σφαγή Halal παράγει σωστό Halal κρέας.

Οι διαφορές μεταξύ κρέατος Halal και κρέατος kosher είναι μικρές. Οι κανονισμοί για την εβραϊκή και για την ισλαμική σφαγή είναι πολύ παρόμοιοι. Οι διαφορές βρίσκονται στην επεξεργασία του κρέατος. Ο Ιουδαϊσμός προετοιμάζει το κρέας με αλατόνερο και αφαιρεί το υπόλοιπο αίμα. Επιπλέον, ο Ιουδαϊσμός απορρίπτει το λίπος και τον τένοντα του ισχίου του ζώου και, ως εκ τούτου, δεν τα καταναλώνει.

Λόγω των ελαφρώς αυστηρότερων απαιτήσεων στον Ιουδαϊσμό, οι Μουσουλμάνοι μπορούν να καταναλώνουν κρέας Kosher εάν το ζώο πέθανε στο όνομα του θεού. Από την άλλη πλευρά, δεν επιτρέπεται στους Εβραίους να καταναλώνουν κρέας που σφάζεται σύμφωνα με ισλαμικές τελετές.

Για να διασφαλιστεί ότι το σφαγείο δεν αποκλίνει από τα πρότυπα Halal, πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας τρόπος που ένας οργανισμός πιστοποίησης μπορεί να επιβλέπει το σφαγείο καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτήν την περίπτωση, βασιζόμαστε στην ακεραιότητα και την ειλικρίνεια του πελάτη.

Όχι. Ένας σώφρων, ενεργός και εκπαιδευμένος μουσουλμάνος σφαγέας εκτελεί τη σφαγή Halal.

Ναι. Στην πραγματικότητα, μόνο το άτομο που εκτελεί τη σφαγή οφείλει να είναι ασκούμενος μουσουλμάνος.

Πρώτον, οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να δηλώσουν σαφή πρόθεση για παραγωγή Halal. Η διαδικασία της σφαγής Halal και της επεξεργασίας κρέατος μπορεί να είναι μια επιπλέον προσπάθεια για την εταιρεία. Είτε ολόκληρο το σφαγείο είτε ένα μέρος του αφιερώνεται στη σφαγή Halal. Αυτό απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασίας ιχνηλασιμότητας Halal μέσα στην παραγωγή.

Πριν από την πρώτη σφαγή Halal ξεκινά ο καθαρισμός όλων των σκευών (π.χ. μαχαίρια), μηχανών και γραμμών επεξεργασίας. Πραγματοποιείται επίσης η αφαίρεση όλων των υπολειμμάτων της προηγούμενης μη Halal σφαγής. Μόνο είναι δυνατόν να προχωρήσει η πρώτη σφαγή.

Επίσης, το προσωπικό προγραμματισμού και καθαρισμού λαμβάνει εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις της σφαγής Halal.

Η δεύτερη επιλογή είναι πολύ πιο περίπλοκη στην εφαρμογή. Πρέπει να υπάρχει φυσικός διαχωρισμός του χώρου προετοιμασίας, σφαγής και επεξεργασίας μεταξύ του halal και μη halal  κρέατος. Έτσι ώστε, να μην μπορεί να γίνει ανάμιξη των σκευών, μηχανών καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σφαγής και επεξεργασίας. Διαφορετικά χρωματικά σημάδια για τα σκεύη βοηθούν στην αποφυγή τυχόν σφαλμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις.

Εάν ολόκληρο το σφαγείο παράγει Halal κρέας, δεν υπάρχει πιθανότητα «μόλυνσης». Διευκολύνοντας, έτσι, την πιστοποίηση του σφαγείου.

Η HAQ θα καθορίσει εάν η εταιρεία έχει την πρόθεση να παράγει προϊόντα Halal, βάσει των παρεχόμενων εγγράφων. Τα παρεχόμενα έγγραφα περιλαμβάνουν υγειονομικό και πιστοποιητικό γέννησης του σφαγμένου ζώου. Επίσης, ένα έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση αναπαραγωγής (π.χ. πηγή διατροφής) του ζώου.

Σημαντικός είναι, επίσης, ο έλεγχος της κτηνιατρικής έκθεσης. Εάν ο κτηνίατρος διαπίστωσε ασθένειες ή βλάβη οργάνων, το ζώο είναι ακατάλληλο για σφαγή.

Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του τόπου παραγωγής με τα πρότυπα halal, η εγκατάσταση υποβάλλεται σε πολύ αυστηρό έλεγχο.

Ελέγχεται διεξοδικά ότι το εκπαιδευμένο προσωπικό του σφαγείου και ο επόπτης τους είναι Μουσουλμάνοι. Επίσης, πραγματοποιείται έλεγχος για την αιχμηρότητα του μαχαιριού. Το τελευταίο γίνεται για την αποφυγή περιττών καθυστερήσεων και τραυματισμών στο σφαγμένο ζώο.

Εάν το σφαγείο χρησιμοποιεί αναισθητοποίηση, πρέπει να αποδείξει ότι το σφαγμένο ζώο δεν πεθαίνει λόγω της αναισθητοποίησης. Η χρονική περίοδος μεταξύ της σφαγής και της αφαίρεσης του δέρματος είναι επίσης σημαντική. Το δέρμα αφαιρείται μόνο όταν το ζώο είναι νεκρό και η ροή του αίματος έχει σταματήσει.

Τα σφαγεία που δεν διαχειρίζονται αποκλειστικά Halal κρέας πρέπει να διαχωρίζουν σωστά τα χρησιμοποιημένα υλικά και τα ζώα που σφάζονται. Αυτό για να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση με τα μη Halal κρέατα και τα υποπροϊόντα τους.