img
Halal

Σφαγή Halal

Υπάρχει η απαίτηση από μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο τα ζώα από τα οποία παράγονται τα προϊόντα κρέατος να έχουν σφαγεί με τελετουργικά σωστό τρόπο. Η παραδοσιακή σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση συμβαίνει στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες. Λόγω της αντίληψης του Μουσουλμάνου ότι τα περισσότερα από τα ζώα πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, η σφαγή που απαιτεί αναισθητοποίηση είναι Haram.

Οι Μουσουλμάνοι μελετητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση αναισθησίας θα μπορούσε να είναι συμβατή με το Ισλαμικό Fiqh (Νομολογία). Αλλά μόνο λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα βασικά μέτρα.

Κριτήρια HAQ για αποδεκτή σφαγή:

Για να έχει πιστοποίηση Halal, η διαδικασία σφαγής πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες πτυχές

 • Μόνο τα ζώα που επιτρέπονται σύμφωνα με το Ισλαμικό Fiqh μπορούν να σφάζονται με τη μέθοδο Halal.
 • Ο μουσουλμάνος σφαγέας πρέπει να αντιμετωπίζει το ζώο με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Αναπαραγωγή και μεταφορά:

 • Η αναπαραγωγή του ζώου πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο φυσικά.
 • Το ζώο πρέπει να ξεκουράζεται καλά μετά τη μεταφορά στο σφαγείο και να λαμβάνει τροφή και νερό.
 • Το ζώο Halal δεν μπορεί να μοιραστεί τη μεταφορά με τα ζώα Haram.
 • Πρέπει να έχει αξιοπρεπή μεταφορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κλειστά φορτηγά ή διαλείμματα/καθηστερήσεις στην διαδρομή.

Σφαγή:

 • Οι Ισλαμικοί κανονισμοί σχετικά με τη σφαγή προβλέπουν να τερματιστεί η ζωή του ζώου με ευγενικό, γρήγορο και ανώδυνο τρόπο.
 • Κατά τη σφαγή, το ζώο δεν πρέπει να δει άλλα σφαγμένα ζώα. Επιπλέον, το ζώο δεν πρέπει να βλέπει αίμα και το ακόνισμα του μαχαιριού δεν πρέπει να γίνεται μπροστά του.
 • Ο μουσουλμάνος σφαγέας πρέπει να είναι ένας ασκούμενος μουσουλμάνος με καλή γνώση των ισλαμικών κανόνων και εκπαιδευμένος στη διαδικασία.
 • Ο μουσουλμάνος σφαγέας πρέπει να ακονίσει το μαχαίρι εκ των προτέρων για να αποφύγει περιττούς τραυματισμούς του ζώου.
 • Το αίμα δεν καταναλώνεται με κανέναν τρόπο και απορρίπτεται αφού η θρησκευτική σφαγή είναι μια πράξη καθαρισμού. Κατά τη σφαγή, ο στόχος είναι να αποστραγγιστεί το μεγαλύτερο μέρος του αίματος από το σώμα του ζώου.
 • Ο μουσουλμάνος σφαγέας ζητάει «Tasmiyyah», δηλαδή άδεια από τον Θεό να σφαγιάσει το πλάσμα του, για κάθε ζώο.
 • Κατά τη σφαγή, ο μουσουλμάνος σφαγέας πρέπει να κόψει 4 αιμοφόρα αγγεία. Τις αυχενικές αρτηρίες, τις αυχενικές φλέβες και την τραχεία του ζώου. Η σπονδυλική στήλη δεν πρέπει να υποστεί ζημιά.

 

Μετά τη σφαγή:

 • Πόσος χρόνος πρέπει να περάσει πριν από την έναρξη της επεξεργασίας του κρέατος.

Το σώμα του σφαγμένου ζώου πρέπει να γίνει «κρύο» πριν αφαιρεθεί το δέρμα και τεμαχιστεί. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να σταματήσουν εντελώς όλα τα αντανακλαστικά, οι συσπάσεις και οποιαδήποτε κίνηση υποδηλώνει σημάδια ζωής και το σώμα να παραμείνει ακίνητο.  

Η HAQ Greece, με την εξειδίκευσή της  σε θέματα σφαγής & κρεατοσκευασμάτων halal και ο μόνος που διαθέτει Επιθεωρητές με γνώσεις κτηνιατρικής, αποτελεί τον  καταλληλότερος συνεργάτη να σας καθοδηγήσει στην διαδικασία πιστοποίησης halal.

Οι κύριες απαιτήσεις της διαδικασίας είναι:

 • Απουσία επαφής των γραμμών σφαγής διαφορετικών ζώων  μεταξύ τους.
 • Μουσουλμάνοι σφαγείς με τα ανάλογα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία. 
 • Εκπαίδευση των σφαγέων στις σημαντικές υποχρεώσεις της halal σφαγής.
 • Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και της διαδικασίας αναισθησίας (αν υπάρχει)
 • Επίβλεψη της τήρησης του προτύπου καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

 H διαδικασία πιστοποίησης halal δεν διαφέρει πολύ από τις ανάλογες πιστοποιήσεις άλλων συστημάτων ποιότητας και φαίνεται στο διάγραμμα που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Αν θέλετε να λάβετε προσφορά για την πιστοποίηση σφαγείου halal, κατεβάστε το αίτημα από αυτόν τον σύνδεσμο.*

Υποβολή Προσφοράς